در صورتیکه محصول خریداری شده را پسند نکردید تا یک هفته پس از خرید می توانید شماره خرید و نام خود را به همراه یک شماره کارت بانکی به شماره 09914690095 اس ام اس کنید و مبلغ تا 24 ساعت به حساب شما واریز می گردد .